วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556

หนังสือแนะนำ

หนังสือ anak kunji syurga oleh 
shiek abdul godir bin abdul mutorlib
harga  65  bath

2 ความคิดเห็น:

anusorn marasa กล่าวว่า...

หนังสือเล่มนี้ผู้ประพันธ์ได้อรรถาธิบายตามนักปราชญ์ของสำนักคิดชาฟีอียะห์หรือท้ศนะของอิหม่ามชาฟีอีย์ (ฮิจเราะห์กำเนิด157)ในเรื่องราวของหลักการยึดมั่น(อากีดะห์)ได้อย่างละเอียด ผู้ศึกษาสามารถแบ่งแยกและมีความเข้าใจหลักการอากีดะห์ของนักปราชญ์อะห์ลิซซุนนะ วัลญามาอะห์ได้อย่างถูกต้อง อย่างมั่นใจ.

เสรีไทย กล่าวว่า...

เพิ่งไปเรียนกับโต๊ะครู 1 คืน กับหนังสือเล่มนี้ แค่เริ่มต้นก็น่าสนใจแล้ว ต้องศึกษาต่อไป เพื่อสามารถแบ่งแยกและมีความเข้าใจหลักการอากีดะห์ของนักปราชญ์อะห์ลิซซุนนะ วัลญามาอะห์ได้อย่างถูกต้อง อย่างมั่นใจ อินชาอัลเลาะ

แสดงความคิดเห็น