วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556

เชิญชมสวน


หนังสือแนะนำ

หนังสือ anak kunji syurga oleh 
shiek abdul godir bin abdul mutorlib
harga  65  bath

สวนหนังสือทัศนา


 
 


 


วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

รู้จักฮูดา

เริ่มให้บริการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2553 ชื่อศูนย์หนังสืออิสลามฉลุง
จำหน่ายหนังสือศาสนา  คู่มือปฏิบัติศาสนกิจ หนังสือกีตาบมลายู  หนังสือวิชาการ
จากนักเขียนชั้นนำ หนังสือสำหรับเยาวชน จากหลายสำนักพิมพ์ทั้งประเทศไทย
และประเทศมาเลเซีย  ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2556  เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ฮูดา บุ๊คเซ็นเตอร์  ฮูดา มีความหมายว่า ความศรัทธาที่สถิตย์ยึดมั่นอยู่ในใจ และมีสโลแกนของร้านคือ ฮูดา : สวนหนังสือสำหรับผู้ศรัทธา  ความหมายของสวนนั้น  ให้สัญญลักษณ์ ในเรื่องความหลากหลาย เปรียบเสมือนมีหนังสือ
หลายชนิด รวมทั้งสินค้าชนิดอื่น  สำหรับลูกค้าผู้ศรัทธาผู้ประสงค์ต้องการความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ (ซบ.)นอกจากเปลี่ยนชื่อแล้ว  ยังได้ขยับขยายกิจการขึ้นโดยการปรับปรุงร้านหนังสือและบรรยากาศภายในร้าน รวมทั้งได้เริมการจำหน่าย กรอบรูปของที่ระลึก ชนิดต่างๆให้ลูกค้าได้เลือกสรรตรงความต้องการด้วยความพึงพอใจสูงสุด